soppong

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

เวลา 21.30 น.

นำโดยนายเอนก ปันทะยม

นายอำเภอปางมะผ้า

พร้อมด้วยปลัดฝ่ายป้องกันฯอำเภอปางมะผ้า

นายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

นายปรีชา เลาลี

กำนันตำบลสบป่อง

และนายกัณณ์นวัต จิตตภัทร

ผู้ใหญ่บ้านหนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง

อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา