องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ข่าวสารและกิจกรรม

เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สำรวจข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังโรค COVID-19 ของแม่ค้าและพ่อค้าที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดอำเภอปางมะผ้า
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
งานลอยกระทง ประจำปี 2561 งบประมาณปี 62
กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

sopnews
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
neww
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร
neww
เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564
โลโก้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
neww
ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
neww
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหลี่ยม บ้านหนองตอง หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่อุมอง (หย่อมบ้านหนองขาว) หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองผาจ้ำหมู่ 4 – บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ อบต.สบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่หนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน