องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
งานลอยกระทง ประจำปี 2561 งบประมาณปี 62
กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 13 ต.ค. 61 กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา/แจกมุ้ง
การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โลโก้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปี พ.ศ. 2563
โลโก้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โลโก้ประชาสัมพันธ์
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
sopnews
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
โลโก้ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหลี่ยม บ้านหนองตอง หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่อุมอง (หย่อมบ้านหนองขาว) หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองผาจ้ำหมู่ 4 – บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ อบต.สบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่หนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน