soppong

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก่ชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าบริเวณ ตลาดนัดวันอังคาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน