soppong

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำน้ำอุปโภค ไปส่งให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคณ บ้านหนองตอง หมู่ 7 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน