soppong

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ตัดต้นไม้ที่ล้มทับสายไฟฟ้า ณ บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา

โปรโมทโพสต์

55