วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมกับสถานีภูธรปางมะผ้า จัดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบล สบป่อง อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย มีนาย จรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ