soppong

ร่วมออกหน่วยช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุกับโรงพยาบาลปางมะผ้า

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับเเจ้งเหตุ จากโรงพยาบาลปางมะผ้า ว่ามีหญิงวัยกลางคนหมดสติ ที่หอพักคริสเตียนบ้านสบป่อง นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงมอบหมายพนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมออกหน่วยช่วยเหลือเหตุดังกล่าวร่วมกับโรงพยาบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน