soppong

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับคำร้องจากผู้ชาวบ้านแม่อูมอง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 มีอาการหายใจติดขัด จึงมอบให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสบป่อง นำรถไปรับผู้ป่วยที่บ้านแม่อูมอง มาส่งที่โรงพยาบาลปางมะผ้า