soppong

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร หนูน้อยบัณฑิต

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายคำนวณ นิวัฒน์บวรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร หนูน้อยบัณฑิต ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน