soppong

พิธีถวายพระพรบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมพิธีถวายพระพรบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน