soppong

ตัดต้นไม้ต้นที่ล้มทับสายไฟในพื้นที่ตำบลถ้ำลอด

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนตำบลถ้ำลอด มีต้นไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรแบะเครื่องจักรเพื่อตัดต้นไม้ต้นดังกล่าวข้างต้น จึงมอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องทำการตัดต้นไม้ต้นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย