soppong

ชาวบ้านขอให้สำรวจฐานท่อประปา

วันที่ 12 มกราคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายกองช่าง และพนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับคำร้องจากชาวบ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสำรวจฐานท่อประปา ณ ฝายน้ำตกแม่ยาง