soppong

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปางมะผ้า

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ช่วยนำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะแหกโค้ง บริเวณหัวบ้านสบป่อง โดยนำผู้บาดเจ็บส่งรถโรงบาลปางมะผ้าต่อไป