Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ประกาศ-ภดส.1-อบต.สบป่อง-2…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร

ประกาศรับโอนย้ายสายงานผู้…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศรายชื่อผู้่ผ่านการส…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ-กำหนดวันเวลาและสถา…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวรับสมัครงาน โอน/ย้าย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสอบพนักงานจ้าง 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอ…

Continue Reading...