soppong

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบงานให้พนักงานกองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่งที่ชำรุด ให้ส่องสว่างได้ตามปกติ ณ ซอยรวมใจ บ้านสบป่อง หมู่ 1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน