soppong

พ่นสารเคมีชนิด (ULV) พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่พ่นสารเคมีชนิด (ULV) พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านแม่หมูลีซอ หย่อมบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน