soppong

นำน้ำอุปโภคไปส่งให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านไร่ หย่อมบ้านท่าไคร้

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภคไปส่งให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านไร่ หย่อมบ้านท่าไคร้ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน