Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำโดยนายคำนวณ นิวัฒน์บวรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และ นายเสรี แพร่ทอง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เข้ามอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้กับช้าวบ้าน บ้านน้ำรินและบ้านนาอ่อนที่ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติ เมื่อวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เป็นจำนวน 3 หลัง

           

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

องต์การบริหารส่วนตำบลสบป่…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม อบต.สบป่อง

กิจกรรมวันเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดงานของดีอำเภอปางมะผ้า

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

อบต.สบป่องร่วมต้อนรับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวามคม 2559 เวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬานูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2560

      &nbs…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สมัยสามัญ สมัยที่4 ปี2559

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

สำรวจพื้นที่ถ้ำผีแมน

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

จัดกิจกรรมรวมพลพังแห่งความภักดี

พนักงานองค์การบริหารส่วนต…

Continue Reading...