soppong

อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าและหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านสบป่อง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าและหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน