soppong

อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบป่อง

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบป่อง