soppong

ต้อนรับ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะ

วันที่ 2 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้ นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับบุคลากรฝ่ายกองช่าง และบุคลากรฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมต้อนรับ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะ เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการปรับปรุงห้องน้ำจุด สกัดด่านผามอญ และจุดชมวิวดอยกิ่วลม