soppong

นำน้ำอุปโภคไปส่ง ณ ป่าช้าบ้านไร่

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้รับคำร้องจากชาวบ้านบ้านท่าไคร้ ไม่มีน้ำอุปโภคใช้ จึงสั่งการให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภคไปส่ง ณ ป่าช้าบ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน