soppong

มอบวัสดุซ่อมแซมหลังคาเรือให้แก่ชาวบ้านสบป่อง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้นายสรรค์ ปามือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบวัสดุซ่อมแซมหลังคาเรือให้แก่ชาวบ้านสบป่อง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อน