soppong

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ บ้านน้ำริน

วันนี้วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2566 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมกับเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลสบป่อง ร่วมออกเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ บ้านน้ำริน หมู่ 2 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน