soppong

พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยชาวบ้าน

เมื่อคืนวันที่ 15 มิถุนายน 2565

นายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไปช่วยนำรถที่ตกข้างทาง ขึ้นมาอย่างปลอดภัย

ณ บริเวณบ้านไร่ (หย่อมบ้านสามหลัง) หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน