วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.30 น. คณะกรรมการเครือข่ายโรงพยาบาลสร้างสุข เยี่ยมเสริมกำลังแก่เครือข่ายสร้างสุของค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องเพื่อสอบถามการดำเนินงานในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสร้างสุข

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง