soppong

โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านและการเรียนรู้ ทักษะด้านสมอง(EF)

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านและการเรียนรู้ ทักษะด้านสมอง(EF)” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผาจำ้