โครงการรักแม่ฮ่องสอนใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน ปีที่ 2 วัน เสาร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน 2560 ณ. ห้องประชมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน