โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ อบต.สบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ห้องเก็บของอบต.สบป่อง-1 ห้องเก็บของอบต.สบป่อง-2 ห้องเก็บของอบต.สบป่อง-3 ห้องเก็บของอบต.สบป่อง-4 ห้องเก็บของอบต.สบป่อง-5 ห้องเก็บของอบต.สบป่อง-6 ห้องเก็บของอบต.สบป่อง-7 ห้องเก็บของอบต.สบป่อง-8