soppong

กิจกรรมแปรอักษร

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง หน่วยงานราชการ โรงเรียน และพนกนิกรชาวอำเภอปางมะผ้า ร่วมจัดกิจกรรมแปรอักษรเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

IMG_0004 IMG_0005 IMG_0007

IMG_0012 IMG_0014 IMG_0015

IMG_0019 IMG_0022 IMG_0023

IMG_0027 IMG_0030 IMG_0031

IMG_0033 IMG_0035 IMG_0061

IMG_0073 IMG_0078 IMG_0079

IMG_0080 IMG_0081 IMG_0083

IMG_0085 IMG_0088 IMG_0089

IMG_0090 IMG_0092 IMG_0094

IMG_0095 IMG_0096 IMG_0099

IMG_0101 IMG_0104 IMG_0117

IMG_0118 IMG_0121 IMG_0122

IMG_0126 IMG_0130 IMG_0131

IMG_0136 IMG_0140 IMG_0145

IMG_0147 IMG_0156 IMG_0158

IMG_0159 IMG_0164 IMG_0173

IMG_0179 IMG_0182 IMG_0188

IMG_0201 IMG_0204 IMG_0267

IMG_0308 IMG_0309 IMG_0312

IMG_0314 IMG_3525 IMG_3530 IMG_3531