soppong

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องลงพื้นที่ตรวจเหตุดินสไลด์เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงทำให้เกิดดินสไลด์มาทับถมถนนเส้นหลัก บ้านหนองผาจ้ำ และบ้านกึ๊ดสามสิบ ทำให้เกิดดินสไลด์ลงมาทับถมถนนเส้นดังกล่าว องค์บริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการปรับไถดินออกจากบนถนน เพื่อประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวก