soppong

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไปซ่อมแซมไฟกิ่งที่ชำรุด ให้สามารถส่องสว่างได้ปกติ ณ บ้านน้ำริน หมู่ 2 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน