soppong

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

เวลา 21.02 น.

นายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปางมะผ้า ช่วยชาวบ้าน เกิดอุบัติเหตุข้างถนน

และร่วมนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลปางมะผ้า