soppong

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้สั่งการให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นควันและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ในพื้นที่บริเวณ หน้าถ้ำผีแมน ถึงบริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน