soppong

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปางมะผ้า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2565ณ ห้องประชุมอำเภอปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน