soppong

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

เมื่อเวลา 11.30 น. นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านไร่ มีต้นไม้ยืนต้นตาย บริเวณข้างถนนบ้านไร่ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากต้นไม้ต้นดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องไปตัดต้นไม้ต้นดังกล่าวออก