soppong

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้มอบให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.สบป่อง นำน้ำไปพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ บริเวณตั้งแต่ หน้าโรงพยาบาลปางมะผ้า ถึง ตลาดสดบ้านสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน