soppong

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพาชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า