soppong

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภคไปส่งที่วัดสบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน