soppong

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบงานให้พนักงานฝ่ายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งที่ชำรุด ณ บ้านสบป่อง หมู่ 1 และบ้านน้ำริน หมู่ 2 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน