soppong

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ตั้งแต่บริเวณหน้าถ้ำผีแมน ถึงบริเวณตลาดสดบ้านสบป่อง