soppong

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้รับคำร้องจากชาวบ้านบ้านหนอง ขาดแคลนน้ำอุปโภคในครัวเรือน จึงมอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภคไปส่งให้แก่ครัวเรือนดังกล่าว ณ บ้านหนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน