soppong

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

สบป่อง นำหน้ากากอนามัย ​เจลแอลกอฮอล์​

จำนวนหนึ่ง มอบให้แก่

1. โรงเรียนปางมะผ้า​พิท​ยาสรรพ์

2.บ้านไร่ (หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่)

3.บ้านไร่

4. บ้านหนองผาจ้ำ

5. บ้านกึ๊ดสามสิบ

6. ศูนย์​พัฒนาเด็กเล็ก​บ้านสบป่อง

7. ศูนย์​พัฒนาเด็กเล็ก​บ้าน​หนอง​ผา​จ้ำ​

8. ศูนย์​เด็กเล็ก​บ้าน​หนองผาจ้ำ

    (บ้านน้ำบ่อสะเป่)

9. ศูนย์​พัฒนาเด็กเล็ก​บ้านกึ๊ดสามสิบ

10.บ้านแม่หมูลีซอ