soppong

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

เวลา 00.05 น.

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สำรวจน้ำป่าไหลหลาก ลำน้ำแม่หมู ลำน้ำแม่อูมอง ลำน้ำลาง ณ บ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน