soppong

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่สำรวจและช่วยเหลือเบื้องต้น เหตุดินโคลนสไลด์ และต้นไม้ล้มขวางทาง

ณ บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา

โปรโมทโพสต์

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์