soppong

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

เวลา 08.20 น.

นำโดย นายเอนก ปันทะยม นานอำเภอปางมะผ้า พร้อมด้วยผู้บริหาร รองปลัดตำบล พนักงานใ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสยป่อง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมทีมงานได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวบ้าน ณ วัดบ้านไร่(วัดใต้) เหตุจากคืนวันที่ 01 สิงหาคม 2565 เวลา 23:30 เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ทำให้มีกิ่งไม้ติดคอสะพาน