soppong

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้นำกระเบื้อง สำหรับมุงหลังคาบ้าน ให้แก่ชาวบ้าน บ้านแม่หมูลีซอ ที่ได้รับผลจากเหตุวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 หลังคาเรือน