soppong

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้ นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอำเภอปางมะผ้า ลงพื้นที่ พ่นหมอกควัน รอบที่ 1 ณ บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ราย และบ้านหนองตอง หมู่ 7 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ราย