soppong

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบงานให้พนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ทำการปรับปรุงประตู เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำริน ช่วงฝนตกหนัก