soppong

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

นายสุริยัน  ปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     สบป่อง ให้พนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ซ่อมไฟกิ่งที่ชำรุด ส่องสว่างได้ตามปกติ ณ บ้านน้ำริน หมู่ 2 ตำบลสบป่อง อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน